مرتضی هادی

مرتضی هادی

شهر: تهران

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی  

توضیجات :

بسته های خریداری شده از آکادمی معماری مهندس وفایی نژاد:

– بسته آموزشی V-ray Total
–  بسته آموزش ۳D Design
–  بسته آموزش Auto cad

میزان تسلط هنرجو

V.Ray Total
۳D Design
Auto Cad
Post pro
مشاوره نیاز دارید؟