جلسه اولREVIT(مقدماتی)

لینک دانلود آموزش جلسه اول: https://yekupload.ir/direct/ae791c5ac46265cf/beginner_revit_vafaei3dacademy_part_01.mp4 لینک دانلود فایل مورد نیاز در آموزش : https://yekupload.ir/direct/1a1a50d6ee7bfd17/RVT2020_vafaei3dacademy.rar

بیشتر بخوانیم ..
مشاوره نیاز دارید؟