نویسنده - vafaei2

خروجی پلان و مقطع از فایل مکس

لینک دانلود آموزش : https://vafaei3d.com/dl/free/khorojipelan.mp4 لینک دانلود فایل اتوکد استفاده شده در آموزش : https://vafaei3d.com/dl/free/forcad.DWG لینک دانلود فایل اتوکد استفاده شده در آموزش : https://vafaei3d.com/dl/free/01.max

بیشتر بخوانیم ..