ما و صدا سیما

پخش زنده برنامه حرف حساب در ۲۹ اردیبشت ۹۹ در ساعت ۱۶ عصر از
شبکه یک صدا و سیما

با حضور مهندس وفائی نژاد به دعوت برنامه ی حرف حساب
و  مجری جناب آقای کیاداوود اسفندیاری 

برنامه ی کارآفرینان