23 شهریور 96 سمینارمن و بازار کار معماری دیجیتال

همایش من و بازار کار معماری دیجیتال 

در روز 96/06/23 آکادمی معماری مهندس وفائی نژاد همایشی را با عنوان من و بازار کار معماری دیجیتال برگزار کرد که با حضور 100 نفر از علاقمندان روز با شکوهی رقم خورد و حاضرین متوجه شدند که چه مسیری را باید برای حضور در بازار کار آغاز کنند.
این همایش باز هم برگزار خواهد شد .تصاویر زیر بخشی از جزئیات برگزاری همایش را به نمایش می گذارد .

ارسال 859 به 10008590 عضویت در کانون آکادمی