ثبت نام رفع اشکال حضوری هنرجویان

ثبت نام رفع اشکال حضوری هنرجویان
تاریخ ثبت در مهر97 نام متعاقبا اعلام خواهد شد.

هنرجویان آکادمی معماری مهندسی وفائی نژاد پس از تهیه محصولات آموزشی علاوه بر اینکه وارد گروه پشتیبانی مختص هر پکیج میشوند و برای رفع ایرادات به صورت مجازی و شبانه روزی رفع اشکال میکنند ،میتوانند در دوره های رفع اشکال  حضوری هم که هر ماه در محل آکادمی توسط استاد وفائی نژاد انجام میشود ثبت نام کرده و در ساعت و روز مشخص حضور پیدا کنند.

(پس از ثبت نام با شما تماس گرفته میشود .)

پشتیبانی واقعی رو با Vafaei 3d Academy حس می کنید .

ارسال 859 به 10008590 عضویت در کانون آکادمی